Nu jau apritējis nedaudz vairāk kā gads kopš sportisti vairs nedrīkst lietot Mildronātu, jo no 2016.gada 1.janvāra meldonijs (Mildronāta aktīvā viela) ir iekļauts aizliegto vielu sarakstā (AV saraksts). Šis notikums ir izraisījis lielu ažiotāžu gan Latvijas, gan arī visas pasaules sporta sabiedrībā. Tiek diskutēts,vai meldonijs ir dopings vai nav, kāpēc tas ir iekļauts aizliegto vielu sarakstā un vai meldonija lietošanā pieķertos sportistus vajadzētu diskvalificēt. Nedaudz atgādināšu notikumu gaitu un izteikšu savu viedokli par notiekošo.

Notikumu laika skala:

29.09.2014.            Pasaules antidopina aģentūra (WADA) publicē 2015.gada monitoringa programmu, kurā iekļauts arī meldonijs (Monitoringa programma).

05.04.2015.            Tiek publicēts zinātnisks raksts par to, ka meldonijs izturības sporta veidos tiek izmantots, lai paaugstinātu sportiskos rezultātus (Görgens et al., 2015).

12.-28.06.2015.    Eiropas Spēles, Baku, kuru laikā tiek veikts pētījums, ievācot paraugus no sportistiem, lai pārbaudītu meldonija lietošanas apjomus (Stuart et al., 2016Rezultāti).

16.09.2015.            WADA publicē aprakstu ar izmaiņām aizliegto vielu sarakstā (WADA dokuments), kurā ir iekļauts arī meldonijs, jo sportisti to lieto, lai paaugstinātu sportiskos rezultātus.

30.09.2015.            WADA apstiprina aizliegto vielu sarakstu 2016.gadam (AV saraksts), kurā ir iekļauts meldonijs.

01.01.2016.            Aizliegto vielu saraksts 2016.gadam stājas spēkā (AV saraksts).

07.03.2016.            Marijs Šarapova preses konferences laikā paziņo, ka viņas dopinga analīzes ir pozitīvas, jo ir lietojusi meldoniju (video).

14.03.2016.            Sportistu skaits, kuri ir pieķerti lietojot meldoniju, sasniedz 100!

11.04.2016.            WADA iesaka antidopinga organizācijām apsvērt sportistu nesodīšanu, ja sportists var apliecināt, ka viņš ir pārstājis lietot meldoniju pirms 2016.gada 1.janvāra. (WADA ziņojums).

Lai arī A.Kreipāns Latvijas Gada balvas sportā (video, 24:16) izteicās, ka Mildronāts kļuva par doping vienas dienas laikā, vēlos palabot un atgādināt, ka process meldonija iekļaušanai AV sarakstā ilga vairāk kā gadu (Monitoringa programma), un par tā iekļaušanu bija zināms vairāk nekā 3 mēnešus (AV saraksta izmaiņas) pirms aizlieguma stāšanās spēkā.

Lai saprastu, kādas vielas tiek iekļautas AV sarakstā, ieskatījos WADA antidopinga noteikumos (Antidopinga kods, 4.3.punkts). Tur rakstīts, ka WADA vajadzētu apsvērt vielas iekļaušanu AV sarakstā, ja tā atbilst diviem no trim kritērijiem (mans tulkojums ir saīsināts. Precīzu formulējumu skatīties iepriekš norādītajā atsaucē):

  • Ir zinātniski pierādījumi, ka vielai ir potenciāls uzlabot vai tā uzlabo sporta rezultātu.
  • Ir zinātniski pierādījumi, ka vielas lietošana nodara vai var nodarīt kaitējumu veselībai.
  • Vielas lietošana pārkāpj WADA definēto sporta garu (sporta gars ir definēts iepriekšminētā dokumenta ievadā).

Šādi noteikumi ir radīti un pastāv, lai aizsargātu sportistu tiesības nodarboties ar sportu bez dopinga, tādejādi veicinot veselību, godīgumu un vienlīdzību.

Lai izvērtētu meldonija iekļaušanu vai neiekļaušanu AV sarakstā, WADA 2015.gadā veica pētījumu (Stuart et al., 2016), kura laikā Eiropas spēlēs, veicot antidopinga analīzes, tika pārbaudīta arī meldonija klātbūtne. Tika secināts, ka meldonijs tiek plaši un neatbilstoši lietots sportistu vidū (8,6% no testētajiem sportistiem). Šis bija viens no pētījumiem, uz ko balstījās WADA, iekļaujot meldoniju AV sarakstā, un savu lēmumu pamatoja ar to, ka tas tiek lietots ar nodomu uzlabot rezultātu (AV saraksta izmaiņas).

Kas ir meldonijs un kā tas iedarbojas uz mūsu organismu? Meldonijs tika radīts 1970.gadā. Sākotnēji tas bija paredzēts liellopu un mājputnu augšanas veicināšanai (Patents). Vēlāk, kad tika izpētīti visi darbības mehānismi, tas tika identificēts kā sirdi aizsargājoša viela, to lieto arī smadzeņu asinsrites traucējumiem 250 mg meldonija indikācija ir arī “pazeminātas darbaspējas, fiziska un psihoemocionāla pārslodze” (Zāļu apraksts) . Tā iedarbība galvenokārt pamatota ar karnitīna sintēzes aizkavēšanu, vienlaikus veicinot karnitīna izdalīšanos caur nierēm (Meldonijs samazina starpproduktu daudzumu, kas ir iegūti zema skābekļa vidē un ir kaitīgi šūnai. Tas stimulē asinsriti vairākos cilvēka orgānos, palielinot slāpekļa oksīda koncentrāciju (Sjakste et al., 2004). Tas stimulē arī centrālo nervu sistēmu, kas var labvēlīgi ietekmēt sportisko sniegumu (Görgens et al., 2015). Zāļu aprakstā norādīts: “Iespējamā stimulējošā efekta dēļ zāles ieteicams lietot dienas pirmajā pusē”. 2012. gadā Baltijas Sporta konferencē Kauņā, M.Dzintare uzstājās ar ziņojumu, kura līdzautors mildronāta izgudrotājs Ivars Kalviņš. Ziņojumā apgalvots, ka meldonijs paaugstina sportistu izturības īpašības un aerobās spējas (anotācija atrodama konferences anotāciju sarakstā). Meldonijam netiek novēroti nekādi būtiski blakus efekti.

Ir salīdzinoši maz zinātnisku pierādījumu par to, ka meldonijs uzlabotu sportisko sniegumu, tomēr ir novērots, ka meldonijs paaugstina izturību un fiziskās darba spējas, kā arī uzlabo atjaunošanos pēc slodzes (Dzintare & Kalviņš, 2012). Nav zināmi sportistu patiesie motīvi, taču meldonija izmantošana to vidū ir plaši izplatīta (Stuart et al., 2016Görgens et al., 2015; Lippi & Mattiuzzi, 2016). Var droši apgalvot, ka nav kvaliatīvu pētījumu ar sportistiem, kas apstiprinātu, ka meldonijs uzlabo sportisko rezultātu. Meldonija plašā izmantošana jauniem, stipriem un veseliem sportistiem rada aizdomas par patiesajiem tās izmantošanas motīviem. Lai arī trūkst pierādījumu uz veseliem cilvēkiem, tomēr WADA meldoniju ir iekļāvusi AV sarakstā. Pārlūkojot pētījumus, kas veikti ar sirds slimniekiem, jāsecina, ka vairumā no tiem pētījuma galarezultāts ir slodzes tolerances palielināšanās, arī zāļu aprakstā un lietošanas informācijā norādītās indikācijas veseliem cilvēkiem skaidri norāda uz darbaspēju palielināšanu kā lietošanas mērķi (Zāļu apraksts). Ja tiešos pētījumos būtu jāpierāda visu vielu ietekme uz sportisko rezultātu un veselību, tad ierobežotā budžeta un laika limita dēļ WADAi būtu ļoti grūti iekļaut kādu jaunu vielu AV sarakstā. Tāpēc tiek iekļautas arī tās vielas, kas rezultātu varētu uzlabot. Tāds ir arī WADA pamatojums, kāpēc meldonijs ir tur iekļauts – tas tiek izmantots ar nodomu uzlabot rezultātu (WADA dokuments).

Viens no WADA mērķiem un pienākumiem ir pasargāt sportistus un to tiesības sacensties godīgi. Ņemot vērā pētījumu rezultātus, kas liecina par to, ka meldonijs uzlabo fiziskās darba spējas, var diskutēt vai informācija neatbilst 1. no punktiem, kuru dēļ viela tiek iekļauta AV sarakstā (Ir zinātniski pierādījumi, ka vielai ir potenciāls uzlabot vai tā uzlabo sporta rezultātu). 2015.gadā WADA veiktais pētījums un arī citi neatkarīgi pētījumi parādīja plašu šīs vielas izmantošanu veselīgu sportistu vidū, kas rada šaubas par tās lietošanas patiesajiem motīviem, un, ja motīvi ir saistīti ar rezultātu uzlabošanu, tas noteikti atbilst 3. aizliegto vielu kritēriju punktam (vielas lietošana pārkāpj WADA definēto sporta garu). Pastāv bažas par meldonija lietošanas drošumu sportā, ņemot vērā, ka sportisti mēdz pārsniegt ieteicamās devas (Lippi & Mattiuzzi, 2016).

Kaut arī nav drošu pierādījumu tam, ka meldonijs uzlabo fiziskās darba spējas, pastāvot mazākajām šaubām, ka tā varētu būt, manuprāt, WADA ir rīkojusies pareizi tās iekļaujot AV sarakstā. Tā kā meldonijs ir zāles nopeitnu sirds un asinsrites slimību ārstēšanai, neredzu iemeslu, kāpēc sportistam būtu šāda viela jālieto. Ja sportists nespēj izturēt attiecīgo slodzi bez šāda veida medikamentiem, tad vai nu šis medikaments uzlabo darba spējas vai arī sportistam jāatturas no šādas slodzes un jāsaved kārtībā sava veselība.

Nobeigumā vēlos atgādināt, ka Mildronāts IR dopings, ja tas ir iekļauts WADA aizliegto vielu sarakstā, kas ir saistošs visiem sportistiem.

Comments

comments

Post Navigation